[Mục lục] Nam nhân luận

NAM NHÂN LUẬN

 

Tác giả: Diệp Hắc Tốt

Từ khóa mấu chốt: Nhân vật chính: Dương Phưởng | phối hợp diễn: Phan Khởi, Lữ Lâm Phong, Lý Thanh Long | cái khác: tình hữu độc chung, đô thị tình duyên

Văn án

Dương Phưởng sẽ luôn nhớ rõ , có người nói với hắn: “Ngươi là gay không sai, nhưng đồng thời ngươi cũng là một nam nhân.”

Thân là nam nhân, nhất định phải sống cho ra dáng nam nhân.

Biết đảm đương, h ào ph óng, tiêu sái tùy tính, mới là thật nam nhân.

Mục lục

Chương 1